Category: Yayınlanmış Videolar

Çıraklık Eğitimi Hakkında Tanıtım Filmi

……………………………… VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde eğitimin ve sanayileşmenin en önemli unsurlardan biri de, bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirebilecek insan gücünün yetiştirilmesidir.

Bu amaçla Genel Müdürlüğümüze bağlı 334 meslekî eğitim merkezimizde; 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, 31 meslek alanı ve 152 meslek dalında çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimleri yapılmaktadır. Ancak bu merkezlerimizin fizikî kapasitelerinin ve insan gücünün daha verimli ve aktif olarak kullanılabilmesi için merkezlerimizin ve faaliyetlerinin kamuoyuna daha fazla tanıtımının yapılması yararlı olacaktır.

Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüzce 7 dakikalık “Çıraklık Eğitimi Tanıtım Filmi” hazırlanmış olup bu filme http://hbogm.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir.

Bu filmin meslekî eğitim merkezi müdürlüklerince;

1-Çevrelerindeki okulların 8. sınıf öğrencilerine izletilmesi,

2-Yapılacak olan toplantı, konferans vb. programlarda gösterilmesi,

3-Yerel medyadan imkânlar ölçüsünde maksimum seviyede (spot film vb.) yararlanılarak gösterilmesi,

4-İnternet sayfalarının geliştirilmesi ve bu filme link yapılması,

5-İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu üyelerine tanıtılması.

Ayrıca, meslekî eğitim merkezleri müdürlüklerimizin kurumlarını ve yapılmakta olan faaliyetlerini tanıtıcı broşür, afiş vb. materyaller hazırlanması ve ilgililere dağıtılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Şaban CENGİZ

Bakan a. Genel Müdür V.

http://hbogm.meb.gov.tr/www/ciraklik-egitimi-sistemi-tanitim-filmi/icerik/462

10 KASIM 4

 

……………………………… VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde eğitimin ve sanayileşmenin e...

Read More »

Toplam Kalite Uygulamaları Türkiye 3.sü saha ziyareti için

Toplam Kalite Uygulamalarında Ankara’dan saha ziyaretine gelecek ekip için hazırlanmış video.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VwIrGVm8IvQ

 

Sonuç İstanbul 1. ve Türkiye 3.

2010 yılı  18 Ağustostan 22 Eylül 2014 tarihine kadar birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma teşekkür eder başarılar dilerim.

Selami ÇİÇEK

Toplam Kalite Uygulamalarında Ankara'dan saha ziyaretine gelecek ekip için hazırlanmış video.   https://www.youtube...

Read More »

Öncü Eğitimciler Derneğinde Sunum 2013

“100 Tekrar Öğrenci 100 Takip Öğretmeni” Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız…

Öncü Eğitimciler Derneği Üsküdar Kültür Merkezi

V. Öğretmenim Sempozyumu (Eğitimde İyi Örnekler)

Selami ÇİÇEK        Semih SİNAN

"100 Tekrar Öğrenci 100 Takip Öğretmeni" Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Videoyu izlemek için lütfen tıklayın...

Read More »

“Öğretmenim İsterse” konulu VI.Öğretmenim Sempozyum Sunusu

          Sunuma Plaket
Uluslar arası Öncü Öğretmenler Derneğinin VI. Ulusal Öğretmenim Sempozyumunda sunum yapan Pendik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selami ÇİÇEK’e sunum sonunda dernek yönetim kurulu başkanı Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Hakan KARATAŞ tarafından Plaket verildi.

Öncü Eğitimciler Derneğinin VI.Öğretmenim Sempozyumunda;

“Öğretmenim İsterse” Sunusu Lütfen tıklayınız…

          Sunuma Plaket Uluslar arası Öncü Öğretmenler Derneğinin VI. Ulusal Öğretmenim Sempozyumunda sunum yapan Pendik...

Read More »